BLEND Architecten

Blend Architecten is een multidisciplinair bureau dat op elke vraag een duurzaam en verrassend antwoord wil bieden.

- Recente projecten

Nieuwbouw

De geniale oplossing bestaat in het vinden van een (nieuwe) vanzelfsprekendheid omdat de vanzelfsprekendheid begrijpbaar is voor iedereen en breed wordt gedragen doorheen de tijd. Deze vanzelfsprekendheid resulteert in het vinden van de balans tussen ruimtelijkheid en expressie van materialen en onthult zo de intrinsieke kwaliteiten van het te bouwen erfgoed.

Filter op categorie

Verbouwing

Elk bestaand gebouw en omgeving bezit een hiƫrarchische context dewelke opgewaardeerd, uitgezuiverd, vervolledigd en uitgebreid kan worden. Elke nieuwe opdracht geeft aanleiding tot een specifieke aanpak, waarbij het overbodige wordt gewist en de toevoeging de herleide essentie ondersteund.

Filter op categorie

Restauratie

In het bijzondere geval dat een gebouw een uitgesproken historische waarde blijkt te bezitten, wordt gewerkt vanuit de eigen wetmatigheden van het gebouw. Doelbewust blijft het eigengereide inzicht ondergeschikt en wordt de eventuele toevoeging complementair aan de oorsprong van het gebouw.

Filter op categorie

Inrichting

Interieurs zijn geen vluchtige modeverschijnselen of te volgen trends, maar maken intrinsiek deel uit van het architecturale concept.      

Filter op categorie

wedstrijden

Aan de meet geven ze de prijzen.

Filter op categorie

concept

Ook niet gerealiseerde ontwerpen hebben bestaansrecht.

Filter op categorie