BLEND Architecten

Restauratie Hovenierswoning – verbouwing tot polyvalente ruimte

Verbouwing - Kalmthout, 2005

De hovenierswoning betreft een bijgebouw van Villa ‘de Wijngaert’, gebouwd tussen 1905 en 1912.
In nauw overleg met de dienst Monumentenzorg werd bepaald dat de buitenzijde in zijn voorkomen volledig diende bewaard en dat het interieur volledig mocht gesloopt en aangepast tot een polyvalente ruimte, dewelke dienst kan doen voor allerhande evenementen (tentoonstellingsruimte, filmavond, kaartavond, feestzaal,...)

Gezien de bescherming als monument, wordt de buitenzijde van het gebouw als parament of beschermende huid gebruikt voor een volledig nieuwe binnenstructuur (a box in a box), dewelke voldoet aan de hedendaagse technische vereisten: een geïsoleerd binnenspouwblad werd binnen de contouren van het gebouw geplaatst met nieuwe raamopeningen in een herhalend maatsysteem en voorzien van dubbele beglazing.

De nieuwe raamopeningen in voor- en achtergevel en ter hoogte van de dakkapellen, worden als ‘zichtvensters’ over de bestaande gevel-openingen gelegd. De ingreep maakt het geheel gestilleerd en dit tegenover de chaotische aanblik van de bestaande geveluitsparingen in de buitenschil.

Ter hoogte van de vroegere draagstructuur wordt een eiken spantstructuur inge­bracht dewelke prominent in de ruimte staat. Dit spantstructuur dient als drager voor het dak en als een verdelende en bindende factor in de ruimte. Een beperkte insteekvloer geeft stijfheid aan de structuur.

fotografie: Evenbeeld.be