BLEND Architecten

Nieuwbouwwoning met architectenkantoor

Nieuwbouw - Turnhout, 2002

De woning met architectenbureau werd opgericht in het centrum van Turnhout, achteraan grenzend aan de gevangenisomwalling.
De straatgevel voorzien van een verticaal arduinen plint en een bepleisterde bovenbouw bezit een sobere regelmaat en proporties met 19de eeuwse reminiscenties.

De toegankelijkheid vanuit de straat is tweeërlei: de houten inkomdeur rechts enerzijds, is representatief met een uithangend en geaccentueerd arduinen kaderwerk en anderzijds is een rechtstreekse toegang links naar de tuin, verholen in de opbouw van de arduinplint waarvan een deel opendraait.
In de arduinplint is een horizontaal stoepraam van 7 meter breed ingewerkt ter hoogte van de achterliggende ingegraven praktijkruimte. Deze is uitgerust met een voorhangend draaibaar hekwerk dat de lichtinval en de uitkijk reguleert.

De inkomhal, die reeds de volledige hoogte van de woonruimte bezit, biedt links toegang tot de lager gelegen praktijkruimte en leidt rechtdoor naar de woonruimte die zich 4Ocm boven het maaiveld van de tuin bevindt. De keuken is afgesloten van de woonruimte en toegankelijk doorheen de houten basiswand die de woonruimte omkadert (lambrisering) en eveneens een kastenwand bergt tussen de woonruimte en de praktijkruimte. Dezelfde houten wand, bestaande uit deurvlakken, wordt herhaald op verdieping tegenaan de voorgevel.

Alle ruimten worden over de breedte van het perceel evenwijdig met de straat geplaatst. Door de split-level opbouw ontstaat een majestueuze vertikale ruimtelijke interactie tussen enerzijds de woonruimte en de mezzanine en anderzijds de beide ingegraven praktijkruimten. Op deze wijze komen alle woon- en werkruimten over hun langste kant aan tuin en straat te liggen en is de licht- en zonnetoetreding verzekerd in alle ruimtes.

Structureel wordt de diepte van het hoofdgebouw beperkt tot 9m waarbij centraal een constructieve opdeling wordt gecreeerd door middel van een betonnen gemoduleerde constructie bestaande uit kolommen en liggers. De maatvoering van deze gemoduleerde constructie (40x28cm) laat toe deze een meervoudige gebruik te geven. Zij doet dienst als constructieve centrale drager, verankerd de uithangende luifels, levert de nodige borstweringen op de verschillende niveua’s en bergt de inbouwkasten tussen de geschrankte ruimtes.

Door het plaatsen van de één meter diepe gemetste kasten tegenaan de voorgevel op de mezzanine, wordt de inkijk, uitkijk en lichtinval door middel van de luiken gereguleerd. Op deze wijze kan het zuiderlicht toetreden tot in de achterliggende woonruimte. De glazen vloerdelen tussen deze kasten brengen zon en licht tot achteraan de praktijkruimte ondergronds.

Op verdieping waar de slaap- en badruimtes zich bevinden, ontvangt de centrale met glas ombouwde badruimte rechtstreeks ochtendlicht via de daknokraam.

fotografie: Evenbeeld.be