BLEND Architecten

Bouwen van een advocatenkantoor

Nieuwbouw - Brasschaat, 2015

De opdracht luidt: bouwen van een kantoor met een woongelegenheid en een polyvalente ruimte waarbij de verschillende functies onafhankelijk dienen te functioneren, met private en publieke zones, met mogelijkheden tot uitbreiding, inkrimping of wijziging en waarbij het begrip landschapskantoor dient te worden herdacht.

Het uitgangspunt is  een eenvoudige structuur van kolommen en/of dragende muren, hetgeen de vrijheid geeft de verschillende onderdelen maat te geven. Een grid brengt een soort vanzelfsprekendheid in het gebouw, het brengt rust en vertrouwen.

De uiterlijke verschijningsvorm is vanuit het gebouw zelf te ontstaan waarbij de gevel het grid van de binnenstructuur weerspiegeld in prefabbeton. De vloerniveau’s worden eveneens opgenomen zodat een plint, een regen- en een kroonlijst ontstaat. Plan en gevel vormen onlosmakelijk één geheel. De aldus overblijvende vakken worden voorzien van invulmetselwerk en raampartijen. Een viertal raamtypes worden ingezet en afgeboord met eenzelfde prefabbeton element. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de gevels onderling. Het gebouw staat er als één geheel, zelfbewust en wars van trendgebonden oppervlakkigheid.

Wit beton en een pistachekleurige gevelsteen doen de bezoeker bewust worden van zonlicht. Tezamen met het beton van de bestrating krijgt het geheel een bijna zuiders karakter. Met een wat romantische tuinaanleg en zonnig gevoel komt men al heel wat makkelijker bij de voordeur van het advocatenkantoor.

Door uit het gelijkvloerse plan een kwadrant uit te snijden wordt de inkom van het advocatenkantoor direct tot in het centrum van het gebouw gebracht. Het levert een beschermd tussengebied op, een overdekt binnenkomen. Deze ingreep levert de ruimte op om de verschillende onderdelen, kantoor, polyvalente zaal en woning, een eigen specifieke toegang te geven en dit in een hiërarchische orde.
Een tweede uitsnijding op de eerste verdieping creëert ruimtelijkheid d.m.v. een grote vide in het gebouw dat deels binnen en deels buiten valt. Deze vide reguleert het volledige centrum van het gebouw: de vide brengt daglicht in het overdekte binnenkomen en in het centrum van het gebouw (het receptiegedeelte), het is een katalysator van het licht.
Zo ontstaat een interactie tussen publieke en private delen zonder dat deze bedoelde grens merkbaar is.

website: Advox

fotografie: Evenbeeld.be